Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 
 > Odsyłacze 
 > Podręczniki na rok szkolny 2014/15 
 > Z życia klas 
 > Pokrótce 
 > Szanowni Rodzice 

„5” w akcji

W holu szkoły

W holu szkoły

Sztandar naszej szkoły

ulotka

„Każdy człowiek ma w sobie
wiele możliwości,
musi je tylko odkryć”

KartezjuszWydarzenia

  Nowy rok szkolny 2014/15 rozpoczęty!


Piątka świętuje

Aby tradycji stało się zadość, 4 czerwca 2014 r. uroczysty apel rozpoczął obchody Święta Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bochni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, kościoła, placówek kul-turalnych i oświatowych, uczniowie, rodzice, wszyscy pracownicy i przyjaciele szkoły. Po przemówieniach rozpoczął się ...
5 czerwca 2014 r.

Ewa Gardziel odznaczona Orderem Błękitnej Niezapominajki

15 maja 2014 roku po raz dziewiąty wręczono Ordery Błękitnej Niezapominajki, honorowe odznaczenia przyznawane przez Dziecięcą Kapitułę osobom dorosłym za gorące serca życzliwe dzieciom. Wśród czworo tegorocznych laureatów znalazła się Ewa Gardziel — wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Matejki w Bochni.
25 maja 2014 r.

Święto uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

W ostatnim dniu kwietnia zgodnie z tradycją odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Po zabraniu głosu przez dyrektora szkoły Jerzego Sumary uczniowie z klasy szóstej „b” pod opieka pani Alicji Bienias–Wojtowicz przybliżyli nam wydarzenia, które miały miejsce 3 maja 1791 roku,
4 maja 2014 r.

W serwisie
  »»»  Pobyt w miasteczku miał charakter eduka-cyjno–rekreacyjny i umożliwił połączenie nauki z dobrą zabawą, a oferta miasteczka była bardzo szeroka. Nikt nie mógł się nudzić.
  »»»   Nadszedł długo oczekiwany dzień. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień bardzo szczególny. W tym dniu wszyscy uczniowie byli bardzo podekscytowani.
  »»»  W ramach obchodów Międzynarodo-wego Dnia Dziecka bocheński oddział PTTK wraz ze Szkolnym Klubem Krajoznawczo–Turystycznym zaprosili uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w imprezie turystycznej.
  »»»   Kochani Rodzice z całego serca życzymy Wam aby każdy Wasz dzień słonko naznaczało blaskiem radości w domu i w pracy...
  »»»   Dzieci zapoznały się z pracą kowala, warzelnika, garn-carza, powroźnika, piwowara, tkacza, cieśli. Mieli też bardzo ciekawe warsztaty rzemieślnicze.
  »»»  W piątek, 28 marca 2014 roku całą klasą udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa. Było świetnie!
Wiadomości
  »»»   Pobyt nad morzem świetnie wpły-nął na ich zdrowie, poranny jogging brze-giem morza, zabawy na plaży oraz ruch na świeżym powietrzu z całą pewnością...
  »»»   Odbył się 12 Międzyszkolny Kon-kurs Układania Puzzli. Do konkursu przys-tąpiły reprezentacje wszystkich bocheń-skich podstawówek.
  »»»   Agnieszka Dominik — nauczy-cielka z PSP nr 5 w Bochni wyróżniona w konkursie na najlepszego nauczyciela przedszkola w Małopolsce.
  »»»   Gościliśmy w naszej szkole dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Iwoną Cepak i p. Bernadettą Noskowicz–Czajką. Dzieci zwiedzały naszą szkołę.
  »»»   W majowych szachowych potycz-kach wzięło udział 43 uczniów z bocheń-skich szkół podstawowych i gimnazjów...
O nas
  »»»  Kronika Bocheńska — 14 marca w Szkole Podstawowej nr 5 uroczyście otwarto pierwszy w Polsce Klub Miłośni-ków Bolka i Lolka. Gośćmi tego wydarzenia byli m.in. Roman Nehrebecki, pierwowzór Lolka.
  »»»  Głos Parafii. W Szkole Podstawo-wej nr 5 został otwarty Klub Miłośników Bolka i Lolka.
   Przestroga na przyszłosć. 22 maja 2014 r. naszą szkołę odwiedził Pan aspirant Wojciech Więcek z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Spotkanie zostało zorgani-zowane dla oddziałów przedszkolnych.
Fotoalbum
 Bocheński oddział PTTK zaprosił uczniów naszej szkoły do wzię-cia udziału w imprezie turystycznej
   Kolejne cmentarze z I wojny światowej na tu-rystycznym szlaku
 
 
logo logo logo
logo logo logo

Jesteś:  146525    | >> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt | Ostatnia aktualizacja:   25 sierpnia 2014 r.