Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 
 > Odsyłacze 
 > Podręczniki na rok szkolny 2014/15 
 > Z życia klas 
 > Pokrótce 
 > Szanowni Rodzice 

„5” w akcji

W holu szkoły

W holu szkoły

Sztandar naszej szkoły

ulotka

„Każdy człowiek ma w sobie
wiele możliwości,
musi je tylko odkryć”

KartezjuszWydarzenia

Piątka czyta Trylogię

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję zainicjowa-ną przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorow-skiego „Narodowe czytanie”. W tym roku postanowiono przypom-nieć utwory Henryka Sienkiewicza — pisarza, który w czasach za-borów pisał ku pokrzepieniu serc. Stworzył wspaniałe dzieło — Trylogię czyli cykl powieści historycznych...
25 maja 2014 r.

Do szkoły wrócić już czas...

1 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki powitali nowy rok szkolny 2014/15. W sali gimnastycznej zostali uroczyście powitani przez dyrektora szkoły oraz całe grono pedagogiczne. Życzył uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów, najwyższych osiągnięć edukacyjnych oraz systematycznej i wytrwałej pracy.
2 września 2014 r.

Piątka świętuje

Aby tradycji stało się zadość, 4 czerwca 2014 r. uroczysty apel rozpoczął obchody Święta Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bochni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, kościoła, placówek kul-turalnych i oświatowych, uczniowie, rodzice, wszyscy pracownicy i przyjaciele szkoły. Po przemówieniach rozpoczął się ...
5 czerwca 2014 r.

W serwisie
  »»»   Bezpieczna lekcja w terenie. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a z nim szereg ważnych zajęć, rozmów, filmów i pogadanek związanych z bezpieczeństwem.
  »»»  Pobyt w miasteczku miał charakter eduka-cyjno–rekreacyjny i umożliwił połączenie nauki z dobrą zabawą, a oferta miasteczka była bardzo szeroka. Nikt nie mógł się nudzić.
  »»»   Nadszedł długo oczekiwany dzień. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień bardzo szczególny. W tym dniu wszyscy uczniowie byli bardzo podekscytowani.
  »»»  W ramach obchodów Międzynarodo-wego Dnia Dziecka bocheński oddział PTTK wraz ze Szkolnym Klubem Krajoznawczo–Turystycznym zaprosili uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w imprezie turystycznej.
  »»»   Kochani Rodzice z całego serca życzymy Wam aby każdy Wasz dzień słonko naznaczało blaskiem radości w domu i w pracy...
  »»»  W piątek, 28 marca 2014 roku całą klasą udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa. Było świetnie!
Wiadomości
  »»»   Pobyt nad morzem świetnie wpły-nął na ich zdrowie, poranny jogging brze-giem morza, zabawy na plaży oraz ruch na świeżym powietrzu z całą pewnością...
  »»»   Odbył się 12 Międzyszkolny Kon-kurs Układania Puzzli. Do konkursu przys-tąpiły reprezentacje wszystkich bocheń-skich podstawówek.
  »»»   Agnieszka Dominik — nauczy-cielka z PSP nr 5 w Bochni wyróżniona w konkursie na najlepszego nauczyciela przedszkola w Małopolsce.
  »»»   Gościliśmy w naszej szkole dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Iwoną Cepak i p. Bernadettą Noskowicz–Czajką. Dzieci zwiedzały naszą szkołę.
  »»»   W majowych szachowych potycz-kach wzięło udział 43 uczniów z bocheń-skich szkół podstawowych i gimnazjów...
O nas
  »»»  Kronika Bocheńska — 14 marca w Szkole Podstawowej nr 5 uroczyście otwarto pierwszy w Polsce Klub Miłośni-ków Bolka i Lolka. Gośćmi tego wydarzenia byli m.in. Roman Nehrebecki, pierwowzór Lolka.
  »»»  Głos Parafii. W Szkole Podstawo-wej nr 5 został otwarty Klub Miłośników Bolka i Lolka.
   Przestroga na przyszłosć. 22 maja 2014 r. naszą szkołę odwiedził Pan aspirant Wojciech Więcek z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Spotkanie zostało zorgani-zowane dla oddziałów przedszkolnych.
Fotoalbum
 Bocheński oddział PTTK zaprosił uczniów naszej szkoły do wzię-cia udziału w imprezie turystycznej
   Kolejne cmentarze z I wojny światowej na tu-rystycznym szlaku
 
 
logo logo logo
logo logo logo

Jesteś:  149692    | >> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt | Ostatnia aktualizacja:   17 września 2014 r.